DET GÆLDER IKKE ALTID

– OM AT VINDE

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TAK

Tidspunkt: Mandag den 29. april 2019 -  Kl. 19.00 - 21.30
Sted: I klubhuset - Snubbekorsvej 24C, 2630 Taastrup.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af referent.
3.   Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
4.   Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
5.   Forelæggelse af budget til godkendelse.
6.   Fastsættelse af kontingent.
7.   Behandling af indkommende forslag.
8.   Valg af Formand, ulige år / Valg af Kasserer, lige år
      Kim Andersen (på valg – modtager genvalg).
9.   Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år / 2-3 bestyrelsesmedlemmer, lige år
      Birgit Andersen (på valg – modtager genvalg).
      Bestyrelsens 6. og 7. medlem blev ikke valgt på seneste generalforsamling
      (vælges for 1 år/2 år – bestyrelsen ser gerne en kandidat til denne post).

10. Valg af 1 suppleant, lige år / 1 suppleant, ulige år
      Hvis det lykkedes at finde 7 medlemmer til bestyrelsen,
      vil bestyrelsen gerne have en suppleant valgt.

11. Valg af Revisor
12. Uddeling af Årets TAK
13. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 1. april samme år, som generalforsamlingen afholdes og offentliggøres enten via e-mail og/eller ved opslag på klubhuset og på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.  

Beretning og forslag

Vel mødt! – på bestyrelsens vegn

 

VELKOMSTFOLDER

Hent seneste Velkomstfolder

 

Folder efteraar2018

 

Hent folder

 

INSTRUKTØR-UDDANNELSE

Instruktør Uddannelse

 

Se mere