DET GÆLDER IKKE ALTID

– OM AT VINDE

Rally-obedience, Rally-O eller Rally-lydighed

Rally lydighed er startet for at lave et sjovt alternativ til almindelig lydighedsarbejde, det er vigtigt at hunden synes det er sjovt, det fremmer appellen og arbejdsiveren.

Hund og fører gennemfører en bane med skilte i nummerrækkefølge. Skiltene viser hvilke øvelser hund/fører skal udføre. Der kan f.eks. være vendinger, slalom, spring, og der kan være "stationære" øvelser, hvor hund og fører skal stoppe op og foretage sig et eller andet. Der findes i alt ca. 50 forskellige skilte/momenter.

I Rally lydighed må man meget af det, man ikke må til almindelige lydighedsprøver. Man må tale lige så meget med sin hund som man vil men kun pænt - bruge kropssprog, håndtegn og klap på låret alt det man vil, bare det er positivt, men det er ikke tilladt at røre hunden, og godbidder bruges kun under træningen.

I Rally lydighed kan der, ligesom i agility, laves konkurrencer, hvor der tages tid på gennemførelsen af banen, og den hund/fører der har flest point vinder. Er der point-lighed er det den hund/fører med laveste tid, der er vinder. Alle starter med 100 point, og der fradrages point ved fejl.

Rally lydighed er for alle hunde, store som små, og er et godt alternativ for hunde, der af den ene eller anden grund ikke kan løbe agility.